TURN IT UP!

1000 WATTS

Yo
Pass it qua bên đây
Pass it qua bên đây
Pass it qua bên đây uh
(Và đây là …)
Pass it qua bên đây
Pass it qua bên đây
Pass it qua bên đây uh
(Và đây là …)

Yo, và đây là Suboi
Năm trước cũng là tôi đây nhưng đó là Suboi tuổi mười mấy
Đến với năm nay cố gắng từng phút từng ngày yea
Hai mươi mốt
Bất kể tình huống xấu hay tốt
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Phần mình trước sau như một
Now twenty two for life bây giờ là hai mươi hai
Im coming back, đường truyền 1000 watts
Z z z z like that
Đã, đi thì đi cho tới
Làm tới bến chứ không làm chơi

Mặc ai ra sức tạo dáng dân chơi có chuyện cứ 3 mặt một lời
Ai có biết thì biết cho trọn
Ai có nghe thì nghe tứ phía
Ai có nói thì nói cho công khai
Sau trước, trước sau cũng sẽ rõ đâu là thật, đâu là giả

Đi tới đâu cũng sẽ phải quay về nhà
Nên ta cứ là ta
Ya, tôi vẫn là tôi
Because I run and I run and I run my thing
Head in the game in the game I play
Lips with the words, the words I say
Fingers on the money, money I paid
Cũng như vậy, không cần nhiều
Chút nhẫn nại mà học thêm nhiều điều

Đường dài thực hiện chứ không nói nhiều
Dịu dàng con gái chứ không ngại ba gai
(Nên ta cứ)
Ta cứ bước uh, ta cứ bước uh
Ta cứ bước uh, ta cứ bước uh
Yea
Bước cứ bước tiếp now Bước cứ bước tiếp uh
Bước cứ bước tiếp now Bước cứ bước tiếp uh

Tiếp tục bước tới phía trước
Bởi vì S to de U She will never stop
Holla to all the people has been walking with me out there and thank y’all
Thank you for your support
And I hope when I keep on walking you’ll keep on supporting
And that’s all I gatta say to you, proudly and love.
Huh Saigon – Vietnam baby!
Cut