TURN IT UP!

MONEY AND POWER

Ngày qua ngày tao làm công việc của tao
Mà tao biết mình may mắn, vẫn làm dù thế nào
Cũng có mấy thằng ghen ăn tức ở đâm chém sau lưng tao
Mà nói trước điều này không thể thay đổi
Vì sao?
Bao nhiêu thằng lên được hàng sao
Bằng công việc tao với mày đều ước ao
Don’t try to bring me down
Ima tell you how
Getting money baby
I never back down
You know I gatta live
Money and power, I got the tips
So I say yes, they say no
Wherever I go
They pay for my shit I got it fo sho’
Vì sống, thằng nào mà không cần tiền
Bạn bè tới đâu trả nó mấy ngàn, bán mày liền áh
Kèo ngon hơn nó, chửi sau lưng mày thối tiền
Thì thôi tao làm vì tao thằng nào láo có người súc liền