TURN IT UP!

Kệ

[Verse 1]
Sau bao nhiêu ưu tư muộn phiền
Bao năm qua trôi qua không than phiền nữa
Nhưng cuộc sống vẫn là ưu tiên
vì thế tôi làm công việc yêu thích không màng tiền
Thế nên tôi vẫn đứng tại đây
Cho gió mãi cuốn tâm hồn bay
Cái ngày tôi rời khỏi xứ sở này
Mang những bài học tích góp để tránh hủy hoại công sức hai bàn tay
Từ số không – Đến số mười
Chín bậc nâng đôi chân đi lên cùng tiếng khóc và tiếng cười
Người người ngợm ngợm đêm về vụng trộm
Cứ để cho mình khác biệt chỉ đừng trở nên dị hợm
Tình hình là không ai khác về dáng về hình
cũng chẳng khác về nghĩa về tình
Vì tao là người Việt Nam mà tụi mày phải tránh
Tôi thích nói như vậy vì ai cũng biết bài này haha

[Verse 2]
Cái gì không đáng phủi tay mặc kệ
Đừng dìm trong lòng lâu ngày có ngày không dứt lệ
Cuộc sống có lúc tốt có lúc tệ
Ngày mai sáng sớm nắng lên lại có chuyện để kể (cho nên là)
Cứ bình bình để mà suy nghĩ
đừng quyết định bất thình lình, nghe mấy lời hoa mỹ
Không việc gì phải gấp rút
Đằng nào mình cũng tự túc
Học thêm cho tốt sau này thế nào rồi cũng đến lúc
Đến lúc tôi thôi ngừng chơi
Đến lúc nước mắt thành kim cương không thèm rơi
Thì tôi đã tan như làn khói
Tay trong tay với gió tay trong tay tung bay vô định
Vô định mình cũng vô định vô hình
Cũng không ai thấy mình cũng chẳng hay mình