TURN IT UP!

Quiet Bunny – Mấy Thằng Khứa

Mấy thằng khứa – Quiet Bunny featuring KraziNoyze & DSK

Thật tuyệt vời làm sao, những con người mà tao đãã gặp trong khoảng thời gian tuyệt vời vụt mất theo khói mây giờ còn đây những điều dày vò cái gì là thầy trò
Thật khó để nói lên tất cả những gì xáo động xung quanh nháo nhào đến khi nước trào lời ra rồi tiếng vào
Nào là ước mơ nhận thấy mình quá ngây thơ rồi giờ đây bơ vơ chẳng biết đi đến đâu, mà chẳng ai biết đâu, muộn sầu đầy rẫy trong tao fuckin liars got me down take a bow!
Lời nói có bao nhiêu phần trăm đi chung với tấm lòng?
Làn khói bao nhiêu phần trăm mới thật sự là thấm vào lòng
Ôm tôi đi để ấm lòng đừng để tôi rơi vào hố vào tròng rồi khi đêm xuống cần cay lại cuốn im higher up higher and tonight
‘d like to do a song for my own, nhìn ngày mai chán ngán ngồi đến sáng không biết làm sao vượt qua ván bài này tin vào lời mày tin vào lời của mày, tin vào lời mày nữa, tin rồi mai mày thất hứa, mấy thằng khứa!

Look’ up, Its me’ I stand tall
When you wanna see me yes me, me, i stand tall
Ya look up Its me I stand tall
Look up look up Its me I stand tall
Cuz you, talkin shit talkin shit about me baby
Talkin shit be a bitch around me baby
But look up its me im still tall
And you always have to look up cuz im tall