TURN IT UP!

We flow it

Blak Ray & Kimmese ft Suboi (2011)
A “never release” song. Just for fun.
Beat by NovaLane.

Now my fellas get your feet on the flo (hey)

Bring it on baby girl they gatta know (what)

Everytime my man goes hey they go like “wow!”

And the hoes step backward, they cant say, no

Là Suboi ayo hey come join the flow

Không cần biết thời gian bao nhiêu lâu yes, bao nhiêu năm thâm sâu

Không đôi co!

Cho bao nhiêu ngôi vua thi đua

rùa với lại thỏ, to với lại nhỏ, so với lại đọ, bôi với lại nhọ (Oh no!)

Còn nhiều việc mình phải làm, không quen ăn xổi ở thì

Mà lời nời buôn kẻ bán, thị phi đối với đây giá trị gì

Thì, thích thì enjoy, không thích đừng lôi thôi (bạn có quyền)

À khi âm nhạc vang lên yep một hai ba ánh sáng hiện ra (haha)

Lỗ tai đến trái tim

Sau bao năm kiếm tìm

Giờ theo con tim, xuôi theo dòng máu ưt đẫm nhịp

c, bưc, bước, đi theo hành lang chân bước kịp

Trưc, trưc, trước, to the front ayo we’re top kids